Hulp aan vluchtelingen

Het bestuur van de Stichting Aikido Ryu Jan Rusman leeft mee met de mensen die huis en haard moeten ontvluchten vanwege oorlogsgeweld. We hopen dat vluchtelingen op een menselijke manier worden behandeld en de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het is niet genoeg om begrip te hebben voor de moeilijke, vaak levensgevaarlijke situatie waarin deze mensen, waaronder ook kinderen, zich bevinden. We hebben daarom uit onze reserves een donatie overgemaakt op giro 6868 van het Rode Kruis. We hopen op navolging.