Afscheidstraining Jan Rusman

Beste Aikidoka,

Na meer dan 40 jaar aikido-les te hebben gegeven, heeft Jan Rusman definitief zijn hakama aan de wilgen gehangen. Dit gebeurde al aan het begin van de corona-periode.

Maar juist ook door corona is het er nog steeds niet van gekomen om dit tijdperk goed af te sluiten.

Jan wil heel graag nog een keer zijn pak aan en even voor de groep staan om alsnog van jullie afscheid te nemen.

We willen dit doen op dinsdag 26 april a.s. We houden een korte training van 20:00-21:00 en doen daarna gezellig met elkaar een drankje in de kantine boven.

We hopen van harte (ook oud leden en bekenden!) dat je hierbij aanwezig kunt zijn en we stellen het op prijs als je even kunt laten weten als je komt.

Je kunt hiertoe een mail sturen naar: thogendoorn@gmail.com.

Namens het bestuur van Aikido-Ryu Jan Rusman,

Vriendelijke groet,

Tom Hogendoorn

thogendoorn@gmail.com

06-13611662