Het unieke van Aikido

Aikido is geen kunstje, geen sport en zeker geen krijgskunst die gebaseerd is op aanval en overwinnen door kracht en agressie.

Wanneer je Aikido ziet als “als ik mijzelf maar genoeg train, inzet en de technieken onder de knie krijg” dan kom ik er wel……… dan kom je er met Aikido juist niet.

Natuurlijk  is het zeker in het begin van belang om te oefenen en te trainen om de basis, en de daaruit voortvloeiende vervolg technieken, onder de knie te krijgen. Daarna is het loslaten en groeien in lichamelijk en geestelijke balans en het ontwikkelen van Ki van groter belang.

Verlies jezelf niet maar houdt je “ego” klein.

image-428-orig

Wat is het unieke van Aikido?

Aikido is een moderne vorm van de eeuwenoude gevechtskunsten (Budo). Wat uniek is aan Aikido is dat Aikido de spirituele en martiale traditie van Japan in zich herbergt. (*1) Aikido volgt  niet blindelings de traditie van de oude martiale  kunsten (bugei) en samoerai traditie.

Budo in de originele vorm zou voor  mensen in de moderne wereld, onacceptabel en absoluut niet op zijn plaats zijn.

Aikido is  tijdens het leven van O Sensei in beweging geweest. Eerst van het harde Budo, naar het Aiki budo en daarna naar de meer zachtere  en rondere  Aikido vorm. Natuurlijk had dit  te maken met het geestelijk inzicht en het klimmen der jaren van de meester. Ook nu is Aikido onderhevig aan diverse stromingen en leraren die elk hun eigen inbreng hebben aan de kunst van de weg.

Uniek is  dat Morihei Ueshiba tot de conclusie kwam dat de ware geest van budo niet gelegen is in een sfeer van competitie en strijd. Hij gaf aan dat overwinnen zonder te vechten het hoogste is wat je kunt bereiken in het Aikido. Dat  getuigt van een groot inzicht . Zijn conclusie was dat de ware geest van budo te realiseren is in het zoeken naar de vervolmaking van de mens in geest en lichaam.

Andere moderne vormen van budo zoals judo, karate en kendo leggen de nadruk op competitie en toernooien. Aikido wijst deze vorm van winnen en sport af en ziet deze vorm als brandstof voor egoïsme en zelfbehoud.

Aikido-kar

*1 Martiale traditie:

Japan staat bol van de tradities. De Japanners hechten veel aan vorm en traditie. Zo ook aan de traditie van de gevechtskunst. Deze traditie staat opgetekend in de literatuur vanaf de 8e eeuw. Onder andere in de Koijki (Archief van zeer oude zaken) en in de Nihongi (Kroniek van Japan).

Het bushido “de weg van de samoerai” heeft vele overeenkomsten met het moderne Aikido. De meest belangrijke overeenkomst is het nastreven van een doel, of het volgen van een bepaalde richting. Het voortdurend oefenen van de kunst is belangrijker dan het gevecht zelf.

Het behalen van de winst of verlies uit de strijd heeft te maken met een andere dimensie, namelijk de uitdaging aan te gaan en jezelf te overwinnen. Alleen door oefening bewandelt men de weg naar zelfperfectie. Dit was en is nog steeds het fundament van alle traditionele martiale kunsten uit Japan, het Budo.

Gerrit de Koe.